www.mUBEZPIECZENIA.com.pl

W ramach naszej grupy działa Multi Agencja ubezpieczeniowa, które zapewnia kompleksowe ubezpieczenie dla firm i osób prywatnych. Dla klientów dobierane są najlepsze rozwiązania ochron w blisko 30 Towarzystwach Ubezpieczeniowych. Ubezpieczamy:

- majątek (Domy, Mieszkania, Firmy, Maszyny, Wyposażenie)

- pojazdy (Samochody osobowe i ciężarowe, ciągniki rolnicze, itp.)

- na pojedyncze pojazdy i floty

- osoby (Wyjazdy Turystyczne, NNW, Życiowe, Grupowe)

- OC prywatne i działalności

- Dodatkowe ( Assistance Krótkoterminowy i Roczny, Ochronę utraty wartości GAP)

www.mUBEZPIECZENIA.com.pl